Indische
Vereniging
Koempoelan


Secretariaat:
Geraniumlaan 25
4382 TX Vlissingen


Voor sommige documenten heeft u nodig:


Vind ons op Facebook:


Ieder kwartaal Indische bijeenkomst te Middelburg 

Voorwoord voorzitter papieren nieuwsbrief januari 2011

Beste Koempoelanleden,

2011, het nieuwe jaar is weer begonnen. Allereerst wens ik iedereen een voorspoedig jaar toe. We hebben net een geweldig jaar achter de rug, met Koempoelans en andere Indische activiteiten. Helaas heeft net voor het einde van het jaar het noodlot toegeslagen bij Parigata. We hopen dat Ruud en Joyce de zaken zo snel mogelijk weer kunnen opbouwen. Het komende jaar staat wederom in het teken van verschillende activiteiten. Zo hebben we natuurlijk weer de feestelijke bijeenkomsten en de donderdagen die gewoon doorgang vinden. Er is ook weer een busreis naar de Tong Tong fair die door Joyce georganiseerd wordt. Verder zal er een Algemene ledenvergadering plaatsvinden. Ik hoop dat we veel opkomst krijgen omdat er toch wel wat belangrijke dingen besproken worden. Verder is het ledenaantal gegroeid. Tijdens de laatste twee feestelijke bijeenkomsten zagen we al dat er steeds meer jongeren het feest mee vieren. We hebben verschillende methodes uitgeprobeerd op de feestavonden maar uiteindelijk is de oude manier het leukst en het gezelligst. Dus probeer meerdere familieleden naar het feest mee te krijgen want de grote trekpleisters zijn altijd de bingo, de “act” en de muziek. Vervolgens wil ik via deze weg alle leden van het bestuur en de vrijwillige handen heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet voor alle activiteiten. Ze werken allen heel hard om het u en ons ontzettend naar de zin te maken.

INDO....


Website Webmaster, Rob Macaré