Indische
Vereniging
Koempoelan


Secretariaat:
Geraniumlaan 25
4382 TX Vlissingen


Voor sommige documenten heeft u nodig:


Vind ons op Facebook:


Leve de koning, Willem IV 

Komende activiteiten 2011

Op zaterdag 12 februari feestelijke bijeenkomst. Plaats: Wijkcentrum Dauwendaele.

Op zaterdag 14 mei feestelijk bijeenkomst. Plaats: Wijkcentrum Dauwendaele.

Gepland: Op woensdag 9 maart in het Palet. De Algemene Ledenvergadering

BUSREIS TONG TONG FAIR DEN HAAG (v/h Pasar Malam).

Dit jaar wordt er opnieuw een busreis georganiseerd naar de Pasar Malam op het Malieveld in Den Haag. U kunt alvast de datum noteren: zaterdag 28 mei 2011. Op de Koempoelanavond van 12 februari 2011 liggen de inschrijfformulieren voor u klaar. Voor nadere informatie kunt u Joyce kontakten.

Donderdag, gezellig toch..... De koffie en cake donderdagen gaan gewoon door. Elke derde donderdag van de maand in het Palet een inloopmiddag vanaf 14.00 tot 16.00 uur


Website Webmaster, Rob Macaré