Indische
Vereniging
Koempoelan


Secretariaat:
Geraniumlaan 25
4382 TX Vlissingen


Voor sommige documenten heeft u nodig:


Vind ons op Facebook:


Foto's van de bijeenkomsten gewenst! 

Adverteren iets voor Uw bedrijf?

Onze vereniging is altijd op zoek naar bedrijven of instellingen die ons financiëel een handje kunnen helpen. Wilt U ons ook helpen? Dat kan! Ons secretariaat kan U onze scherpe prijzen aanbieden voor een advertentie in ons verenigingsblad en/of op deze website.

Mail of bel snel voor meer informatie!


Website Webmaster, Rob Macaré