Indische
Vereniging
Koempoelan


Secretariaat:
Geraniumlaan 25
4382 TX Vlissingen


Voor sommige documenten heeft u nodig:


Vind ons op Facebook:


Selamat! 

Informatie over onze vereniging

Wij de Indische Vereniging Koempoelan organiseren regelmatig feestelijke bijeenkomsten en koffiemiddagen voor de Indo community in de omgeving Middelburg, Nederland. Wij heten u welkom op deze website.

Het bestuur bestaat uit gedreven vrijwilligers die voor de vereniging, dus voor de Indo community, regelmatig feestelijke bijeenkomsten organiseert. Deze feestelijke bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Met Indische live muziek, Indische catering, dans, bingo en de loterij. Regelmatig vinden demonstraties en kleine optredens plaats.

Voor meer informatie over onze vereniging verzoeken wij U vriendelijk contact op te nemen via onze contactbutton bovenin.

Kamer van Koophandel 22052911

RABObank Vlissingen 1067.91.567

Secretariaat: Rob Wiessenhaan - Geraniumlaan 25 - 4382 TX Vlissingen - 0118-469459

Voorzitter: Rob Wiessenhaan - Geraniumlaan 25 - 4382 TX Vlissingen - 0118-469459

Penningmeester: Liane Boddaert

Bestuursleden: Juul Wiessenhaan - Elly Butteweg - Ad Geldof

Webmaster: Rob Macaré

Statuten zijn op aanvraag te verkrijgen via de Kamer van Koophandel of het secretariaat


Website Webmaster, Rob Macaré